Example product

€29.95

Example product

€29.95

This is an example product. It can't be used or ordered.

If you use this web shop in English using the Google browser please don't use Google Translate as this might result in the translation of words that don't need a translation (like the names of car brands).

Als u deze web shop bekijkt met de Google browser, kies dan niet voor het gebruik van Google Translate, omdat dat tot het vertalen van woorden leidt die geen vertaling nodig hebben (zoals namen van automerken).

The rationale for a web shop for the NCAD


Part of our collection has been received from individuals and organizations that have donated their collections to the NCAD. In such cases depending on the conditions of the gift we go through the materials and find out which items are new to the NCAD collection. Whenever there are duplicates we offer them to the public to raise funds to maintain and expand the activities of the organization.
For this purpose we have decided to open up a web shop in which these duplicate items are offered for sale.
We have the objective to put a large number of items in the shop, but we first want to do a trial to see if this is the right way forward that can benefit the organization in its objectives to do all that is necessary to preserve and grow its collection.

De motivatie voor een web shop van de NCAD


Een deel van onze collectie hebben wij ontvangen van individuele personen en organisaties die hun collecties aan het NCAD hebben gedoneerd. In zulke gevallen - afhankelijk van de voorwaarden die aan de donatie verbonden zijn - beoordelen we de ontvangen materialen om uit te zoeken welke zaken nieuw zijn voor de collectie van het NCAD. Als er dubbelen tussen zitten worden die aan geïnteresseerden aangeboden om op die manier fondsen te werven die de activiteiten van de organisatie ondersteunen.
Om deze reden hebben we deze web shop opgezet waarin een aantal dubbele items in onze collectie worden aangeboden. We hebben het doel om een groot aantal items in de shop te plaatsen. We starten echter met een proef om te zien of dit aanslaat en kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie van de NCAD om de collectie te beheren en verder uit te breiden.

How to use the search function


In case you are looking for a specific make or model, we suggest you use the powerful "search" function in the top menu bar. Then you will get a screen which shows all items of the make or model you are looking for and this facilitates you in investigating our stock.
In some cases an item is already sold out, but we might have more stock of that item available. In such a case just write us an e-mail to info@ncad.nl and we will investigate if we can still help you.
Besides we are having a huge stock of printed automotive materials in our archives in Helmond and it will take a long time before every item will be entered in the shop. So you can also write us with a specific requirement and then we can also see if we would be able to help you in your search.
You are also welcome to visit us, but then we ask you to make an appointment by phone or e-mail first.

Gebruik de krachtige zoekfunctie


Als u zoekt naar een specifiek merk of model dan adviseren we u om de krachtige "zoek-functie" te gebruiken in de bovenste menubalk, In dat geval krijgt u een scherm met de zoekresultaten van het gezochte merk of model wat het gemakkelijk maakt om onze voorraad te bekijken.
Soms is een item al verkocht, maar wellicht hebben we in onze voorraad nog zo'n item beschikbaar. Stuur in dat geval een e-mail naar info@ncad.nl en dan zullen we onderzoeken of we u toch kunnen helpen.
Verder beschikken we over een grote voorraad en het zal lange tijd duren voordat elk item in de shop zal zijn opgenomen. Daarom kunt u ons ook mailen met een specifieke zoekopdracht en dan gaan we kijken of we u kunnen helpen.
U bent verder welkom om ons persoonlijk te bezoeken, maar dan vragen we u wel om vooraf een afspraak te maken per mail of telefoon.