Chevrolet Suburban, press photo, USA, 1977

€4.00

size 20,5 x 25,5 cm