Fiat Bravo 1.4 12V SX, press photo, Italy, 1/1996

€2.50

size 12,5 x 18 cm